Rokicińska 54 Street Rooms for rent

Rokicińska 54 Street Rooms for rent

Rokicińska 54 Street Rooms for rent

Rokicińska 54 Street Rooms for rent

Rokicinska54.com

Regulamin

Regulamin określa zasady rezerwacji i jej anulowania, świadczenia usług, odpowiedzialności Gości i zasad przebywania w obiekcie Rokicińska54 Street.
1. Pokój jest najmowany na dobę Hotelową lub na termin ustalony przy rezerwacji.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Gość nie może udostępnić pokoju i klucza do pokoju osobom trzecim.
4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń , powstałe z jego winy.

5. Zabronione jest wnoszenie na teren Rokicińska Street środków łatwopalnych, materiałów wybuchowych i innych środków chemicznych, które zagrażałyby bezpieczeństwu Gości.

6. Nie przyjmujemy zwierząt.

 

W Rokicińska Street obowiązuje:
1. Całkowity zakaz palenia tytoniu w pokojach.
2. Nakaz zachowania ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
3. Nakaz przestrzegania zasad współżycia społecznego,np. niezakłócania pobytu innych Gości.
4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju przechowywane są przez okres 1 miesiąca.
5. Parking przy Rokicińska Street nie jest parkingiem strzeżonym. Rokicińska Street nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu , Rokicińska54 Street może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz zobowiązać ją do niezwłocznego opuszczenia terenu Rokicińska54 Street.

W Rokicińska Street obowiązuje:
1. Całkowity zakaz palenia tytoniu w pokojach.
2. Nakaz zachowania ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
3. Nakaz przestrzegania zasad współżycia społecznego,np. niezakłócania pobytu innych Gości.
4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju przechowywane są przez okres 1 miesiąca.
5. Parking przy Rokicińska Street nie jest parkingiem strzeżonym. Rokicińska Street nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu , Rokicińska54 Street może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz zobowiązać ją do niezwłocznego opuszczenia terenu Rokicińska54 Street.

Dane firmy:

PHU PLAKOR DARIUSZ PLACEK

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 333

92-423 ŁÓDŹ

NIP 729-117-75-79

Dane obiektu:

ROKICIŃSKA54 STREET

ul. Rokicińska 54 92-302 Łódź

Pokoje do wynajęcia

ul.Rokicińska 54